All-inn Aquarium Services

 Gespecialiseerd in het inrichten en het onderhouden van aquaria

Waarom een aquarium plaatsen

De voordelen van een aquarium

Het is bewezen door diverse onderzoeken dat groen in het aquarium en het kijken naar vissen rustgevend is, zowel voor jongeren als voor ouderen. Een goed ingericht en onderhouden aquarium geeft rust. Na een drukke dag is een aquarium echt ideaal om een ontspannen gevoel te krijgen. Een aquarium wordt vaak toegepast in dokters en tandartspraktijken om de patiënten rustiger en ontspannen te krijgen.

Een aquarium heeft een positieve invloed op mensen. Het kijken naar een aquarium kan de bloeddruk verlagen en het humeur positief verbeteren volgens onderzoekers van het National Marine Aquarium, Plymouth University en de University of Exeter. De onderzoekers hebben de fysieke en mentale reacties gemeten van deelnemers die naar aquariums met veel verschillende vissen keken. Uit de resultaten blijkt dat er een positief verschil is te zien aan de bloeddruk en de hartslag. Een aquarium met vissen zorgt ook voor een vermindering van eenzaamheid.

Een aquarium heeft een herstellende werking. Dit betekent dat een aquarium zowel de fysieke als de psychologische vermogens van mensen herstelt. Een aquarium verlaagt stress, zorgt voor een lagere bloeddruk, heeft een positieve invloed op iemands stemming, concentratievermogen en leerprestaties.  Een aquarium plaatsen is niet alleen goed voor de sfeer.

De voordelen van een aquarium zijn:

 • vermindering van eenzaamheid
 • vermindering van depressie
 • vermindering van aandacht voor eigen kwalen
 • meer rust
 • meer ontspanning
 • vermindering van stress
 •  daling van de bloeddruk
 • regulering van de hartslag
 • hogere overlevingskans na een hartinfarct
 • verhoging van het endorfine gehalte
 • verbetering van mentale prestaties
 • verbetering van leerprestaties
 • verlaging van astma en allergieën
 • bevorderd revalidatie  

  
 Deze voordelen zorgen o,a voor significant minder medicijn gebruik, vermindering van bezoeken aan de huisarts, verlaging van de kosten in de gezondheidszorg, verminderd schoolverzuim en zorgt voor een vermindering van het ziekteverzuim.